Nieuwe B2B-regels

Klassiek geldt naar Belgisch recht het principe dat de contractvrijheid tussen ondernemingen vrijwel absoluut is. Met het verdwijnen van het handelaarsbegrip in het nieuwe ondernemingsrecht, blijft het onderscheid tussen onderneming en consument van doorslaggevend belang, niet in het minst bij de redactie en toepassing van algemene voorwaarden en contracten. Dit uitgangspunt wordt volledig op de helling gezet door de nieuwe wet van 4 april 2019 die op drie vlakken in het Wetboek Economisch Recht wijzigingen doorvoert met als doel voortaan ook het economisch evenwicht tussen handelspartners, bijvoorbeeld kleine zelfstandigen tegenover (grote) kmo’s, te bewaken. De voorziene bescherming omvat 3 wettelijke [....]