Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden. Door deze site te bezoeken wordt de bezoeker geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.

De website van Watersteen Advocaten is puur informatief.

Watersteen Advocaten besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht om de inhoud van de webpagina’s volledig, accuraat en actueel te houden. Dit belet niet dat deze informatie alomvattend, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt is. De informatie op de website kan evenwel op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd, aangevuld, gecorrigeerd of verwijderd worden.

Watersteen Advocaten kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat wordt gehecht aan de informatie op de website of het gebruik dat ervan gemaakt wordt.

Aangezien Watersteen geen zeggenschap, noch technische of inhoudelijke controle heeft op externe websites waarnaar u via hyperlinks wordt doorverwezen, kan Watersteen Advocaten geen enkele garantie bieden omtrent de volledigheid, de juistheid van de inhoud of de beschikbaarheid van deze website, en draagt zij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De website van Watersteen Advocaten geniet auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht en alle intellectuele rechten op de aangeboden informatie vermeld op de website berusten bij Watersteen Advocaten, hetgeen impliceert dat deze informatie niet kan worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Watersteen Advocaten worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Watersteen Advocaten in staat te stellen gepersonaliseerde informatie te verstrekken en onze dienstverlening te verbeteren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming. Persoonlijke informatie die aan Watersteen Advocaten werd overgemaakt kan te allen tijde worden gecontroleerd, gewijzigd of verwijderd op eenvoudig verzoek via info@watersteen.be.

Tot slot aanvaardt de bezoeker dat het Belgisch recht van toepassing is met betrekking tot ieder mogelijks geschil inzake deze website, waarvan enkel de Gentse rechtbanken bevoegd zijn kennis te nemen.