Tarieven

Forfait

Zo veel als mogelijk werken wij met een vast tarief per opdracht, wat eenvoudig en duidelijk is.

Uurtarief

Niettemin is bij procedures of onderhandelingen het verloop van een zaak moeilijk in te schatten omdat dit afhangt van verschillende onzekere factoren, niet in het minst de handelingen van de wederpartij. Om die redenen wordt hierbij vaak gewerkt met een uurtarief. Gezien wij het belangrijk vinden dat u ten allen tijde het overzicht blijft behouden, bezorgen wij u op regelmatige basis een tussentijds overzicht van de reeds geleverde prestaties.

Naast het ereloon (vergoeding voor de inhoudelijke prestaties) en de gerechtskosten (griffierechten, gerechtsdeurwaarders- en expertisekosten, …) brengt uw dossier, ook administratieve kosten,  met zich mee.

Met uitzondering van de verplaatsingskosten, werken wij met een all-in kostenforfait van 15% op het totale ereloon. Zo ligt de focus op de effectieve juridische dienstverlening en kruipt er geen tijdrovende energie meer in administratie en andere rompslomp.  Efficiënt, kostenbesparend, en transparant voor u en voor ons.

Interessante incasso-tarieven

Het kantoor heeft een bijzondere expertise in het invorderen van facturen opgebouwd wat ons toelaat zeer concurrentiële incasso-tarieven te hanteren, dit zowel op maat van ondernemingen als op maat van institutionele overheden.

Abonnementstarieven – dagtarief

Daarnaast werkt kantoor ook met abonnementstarieven. Dit biedt ondernemingen een unieke kans om tegen een vast maandelijks of jaarlijks bedrag verzekerd te zijn van een degelijke juridische (eerstelijns) permanentie. Wanneer wij bij uw onderneming ter plaatse komen en “inhouse” het juridische werk op ons nemen kan tevens een dagtarief worden afgesproken.

Rechtsbijstand

Bij elk dossier wordt steeds onderzocht of u in het kader van een rechtsbijstandsverzekering een dekking geniet, hetgeen betekent dat uw verzekeraar tussenkomt in de kosten en erelonen van de advocaat.

Transparantie – tussentijdse afrekeningen

Het kantoor werkt zoveel als mogelijk met tussentijdse afrekeningen. Doordat u bij het begin van de zaak en bij het verdere verloop tussentijds betaalt, wordt u bij het afsluiten van uw dossier niet verrast door een grotere kost, die u in één keer dient te vergoeden. De kosten worden zo dus gespreid.