Nieuwe huurwetgeving

Het nieuwe Vlaams Huurdecreet: wat moet u weten? De woninghuurwetgeving bots al geruime tijd op de nieuwe noden van de maatschappelijke realiteit. Desondanks de aandacht voor eigentijdse concepten, zoals cohousing, wettelijk en feitelijk samenwonen, bleef de wetgever lange tijd stil. De Zesde  Staatshervorming, die voorzag in de overheveling van de bevoegdheid inzake huurwetgeving van het federale niveau naar de Gewesten, bood echter  de uitgelezen kans om de huurregelgeving grondig onder de loep te nemen. In dit artikel krijgt u een overzicht van de blikvangers van de nieuwe huurwetgeving, die gelden voor  huurovereenkomsten waarbij de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Huurwaarborg [....]